Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

Bildirme Cümlesi

Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi: Ben konuşmaya hazırım. Havuzun suyu bulanıktır. Hazırlıklar devam ediyor. Bu gün kaynanamla uzun uzun konuştum (R. N. Güntekin, Acımak, s. 81). Arasıra bir iki ay perhiz ederim (F. R. […]

Aygır Gibi

İriyarı, cüsseli, güçlü (kimse). İri yarı, cüsseli, güçlü (kimse).

Akıncı

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı Örnek: Pencap vadilerine yerleşen akıncılar ana yurtlarını unutuverdiler. H. C. Yalçın Forvet. Asıl görevi, topu karşı takımın kalesine sokmak için akınlar yapmak olan,akıncı katındaki 5 oyuncudan her biri. Düşman üzerine akın yapan kimse. -osmanlılarda ileri karakol. ani vurkaçlarla düşmanlarının moralini bozan uç süvarileri. hafif süvari […]

Triplex

Üç kısımdan mürekkep, üç kat Üç daireli ev. Üç katlı, üçlü

Mahzenmezar

(Mimarlık) 1. Katakomplarda, ilk hıristiyan ermişlerinin mezarlarının bulunduğu bölüm. 2. 9. y.y.’dan sonra kiliselerde koronun bulunduğu yerin altında Hıristiyan ermişlerinin gömülü olduğu yer; bu bölüm çoğunlukla kilisecik olarak düzenlenirdi.

Evc

Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve.

Baskısız

Hak ve özgürlükleri kısıtlanmamış. Disiplinsiz. Terbiyesiz, ahlaksız.

Vardakosta

Kıyıları koruyan gemi. İri yarı ve gösterişli (kadın) Kıyıları koruyan gemilere verilen ad.