a stitch in time saves nine sözlük anlamı nedir?

Sözlükte a stitch in time saves nine kelimesinin manası:

  1. Zamanında atılan bir dikişŸ dokuz dikişŸ kurtarır, zamanında giderilen küçük bir hata sonradan olabilecek daha büyük sıkıntıları önler (bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır)

a stitch in time saves nine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları