abdal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte abdal kelimesinin manası:

 1. Gezgin derviş
 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse
 3. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri.
 4. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.
 5. Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad.
 6. Yetmiş ermişe verilen ad.
 7. Anadolu'da göçebe bir halkın adı.
 8. Afganistan'da bir Türk boyunun adı.
 9. Anadolu'da yaşayan birtakım oymaklara verilen ad.
 10. Derviş.
 11. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

abdal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları