abdullah ibni abbas sözlük anlamı nedir?

Sözlükte abdullah ibni abbas kelimesinin manası:

  1. Ashab-I Kiram'ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashab-ı Kiram arasında mümtaz bir mevki'e haizdir. Sahih-i Buhari'de mezkur olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : "İlahi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!" diye dua buyurmuştu. Bu ali duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, tefsir, hadis, fıkıh ve feraiz gibi yüksek ilimlerde eşsizdir. Hz. Ömer ve Osman'ın (Radiyallahü anhüma) hilafetleri zamanında müftülük vazifesini ifa ediyordu. Kur'anın tefsirindeki müstesna kudretinden dolayı Habr-ül-ümme, Terceman-ül-Kur'an, Sultan-ül-Müfessirin gibi yüksek lakablarla Ashab ve Tabiin arasında şöhret buldu. 1640 hadis rivayet etmiştir. Hicretin 68. yılında 70 yaşında olduğu halde Taif'de ebedi hayata kavuşmuştur. (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: abdullah ibn-i abbas (r.a))

abdullah ibni abbas ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları