ability to withstand disappointments sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ability to withstand disappointments kelimesinin manası:

  1. Hayalkırıklıklarına dayanma kabiliyeti, hayal kırıklığŸı ile başŸ edebilme kapasitesi, sıkıntılıların üstesinden gelebilme yeteneğŸi

ability to withstand disappointments ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları