Above 4 ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Above 4" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Above 4" ne demek?

 1. The yukarıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki (bölüm/paragraf/satır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782. Yukarıdaki resim şŸehrin 1782´deki halini göstermektedir. ilahi, Allaha ait olan: Think on things above. İlahi şŸeyleri düşŸün.”

Above 4 nedir? İlişkili sözcükler

 • Above Mentioned: Yukarıda adı geçen, yukarıdaki devamı...
 • Above 1: “edat üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O zamanlar dükkanın üstündeki bir odada oturuyordu.That was above and beyond the call of duty. Tamamıyla vazife ötesi bir şŸeydi Hang that lamp above the table. O lambayı masanın üstüne as. We´re rising above the clouds. Bulutların üstüne çıkıyoruz. yukarı taraflarında: Cross devamı...
 • Above 3: The (bir sayfada) yukarıda yazılanlar; (bir yazıda) eserin bundan öncesinde yazılanlar: As soon as you´ve read the above, give me a call. Yukarıda yazılanları okur okumaz bana telefon et. the (bir sayfada) yukarıda adı geçen kişŸi/kişŸiler; (bir yazıda) daha önce adı geçen kişŸi/kişŸiler: I shall interview the above on Friday. Yukarıda adı geçenlerle Cuma günü devamı...
 • Hymn: İlahi İlahi okumak, ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. devamı...
 • Those Above: Yukardakiler, benimle bağŸlantısı olan benden yüksek veya yukarı pozisyondaki kişŸiler (pozisyon, rütbe, makam, vb. olarak) devamı...
 • As Stated Above: Yukarıda belirtildiği gibi, yukarıda belirtildiği üzere devamı...
 • Above Ground Level: Agl, Yeryüzü Seviyesinin Üstünde, satıhtan yukarı, yeryüzünün üstünde yükseklik, satıhtan yukarıda yükseklik devamı...
 • As Mentioned Above: Yukarıda bahsedildiği gibi devamı...
 • The Above Mentioned: Yukarıda bahsedilen, daha önce yukarda bahsedilen devamı...
 • Above Ground: Toprağın üzerinde olan devamı...

Above 4 ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.