Aboveground ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Aboveground" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aboveground" ne demek?

 1. Toprak üstündeki, toprağŸın üzerinde olan, yeryüzündeki, açık

Aboveground nedir? İlişkili sözcükler

 • Yuvak: Yuvgu. (Mimarlık) Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman haline getirmek için dam üzerinde yuvarlanan silindir biçimindeki ağır taş. Löktaşı ve loğ da denir. devamı...
 • Yuvgu: Toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvak. İçinde tokaç devinen boruya benzer yuva. devamı...
 • Eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. devamı...
 • Derebeylik: Derebeyi olma durumu. Derebeyi yönetimindeki bölge. devamı...
 • Soil Erosion: Toprak kayması, toprak erozyonu, toprağŸın aşŸınması, toprağŸın sürüklenmesi devamı...
 • Eylemli Vurguncu: Toprağın, bireylerin iyeliğinde olduğu toplumlarda, kamu kuruluşlarının eylem ve işlemleri ve kentsel gelişme sonucunda ortaya çıkan toprak değeri artışlarından yararlanmak amacıyla, elindeki toprağını boş tutmayı, kentin gelişme alanlarında ucuz ederlerle boş bekletilmek üzere toprak satın alıp eder artışlarından kazanç sağlamayı uğraş durumuna getirmiş olan kimse. devamı...
 • Tilth: Toprağı işleme, ziraat, çiftçilik, tarım İşlenmiş toprak. devamı...
 • Uzay Yayacı: Uzayda yayaç işlevi yüklenen, yeryüzündeki bir yayaçtan aldığı televizyon imlerini yeryüzündeki bir başka yayaca aktaran uydu. devamı...
 • Topraklı: İçine toprak karışmış. Ekecek toprağı olan (köylü). devamı...
 • Pardı: Tavan. (Başkışla *Karaman -Konya) Toprak damlı evlerde toprağın damdan aşağı kaymasını önlemek için çalı çırpıdan yapılan saçak. (Uluğbey *Senirkent, Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta) devamı...

Aboveground ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.