abuse 2 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte abuse 2 kelimesinin manası:

  1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; doğŸru olmayan bir şŸekilde kullanmak; gereğŸi gibi kullanmamak; istismar etmek. kötülemek. kötü davranmak; acı çektirmek; dövmek. cinsel tacizde bulunmak. "

abuse 2 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları