abuse ne demek

Abuse (İstismar)

İstismar, bir kişiye veya gruba karşı fiziksel, duygusal veya cinsel zarar verme eylemidir. İstismar, genellikle güç veya kontrol arzusundan kaynaklanır ve mağdurun üzerinde olumsuz bir etki yaratır. İstismar, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve mağdurun yaşına, cinsiyetine, ırkına, etnik kökenine, dinine veya cinsel yönelimine göre değişebilir.

İstismarın Türleri

 • Fiziksel İstismar: Fiziksel istismar, bir kişiye karşı fiziksel güç kullanılmasıdır. Bu, vurma, tekmeleme, itme, çekme, boğma veya başka bir şekilde fiziksel zarar verme şeklinde olabilir.
 • Duygusal İstismar: Duygusal istismar, bir kişinin duygularını veya zihnini kontrol etme veya manipüle etme girişimidir. Bu, aşağılama, hakaret, suçlama, tehdit veya başka bir şekilde duygusal zarar verme şeklinde olabilir.
 • Cinsel İstismar: Cinsel istismar, bir kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlanmasıdır. Bu, tecavüz, cinsel saldırı, ensest veya başka bir şekilde cinsel zarar verme şeklinde olabilir.
 • Ekonomik İstismar: Ekonomik istismar, bir kişinin parasını veya kaynaklarını kontrol etme veya manipüle etme girişimidir. Bu, zorla para alma, harcamaları kontrol etme, borçlandırma veya başka bir şekilde ekonomik zarar verme şeklinde olabilir.
 • Ruhsal İstismar: Ruhsal istismar, bir kişinin inançlarını, değerlerini veya kimliğini kontrol etme veya manipüle etme girişimidir. Bu, beyin yıkama, kültürel soykırım veya başka bir şekilde ruhsal zarar verme şeklinde olabilir.

İstismarın Etkileri

İstismar, mağdur üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu etkiler, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

 • Fiziksel Etkiler: İstismar, fiziksel yaralanmalara, ağrıya, sakatlığa veya ölüme yol açabilir.
 • Duygusal Etkiler: İstismar, korku, kaydı, utanç, suçluluk, öfke, depresyon veya başka bir şekilde duygusal sıkıntıya yol açabilir.
 • Psikolojik Etkiler: İstismar, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), dissosiyatif kimlik bozukluğu (DID) veya başka bir şekilde psikolojik rahatsızlığa yol açabilir.
 • Sosyal Etkiler: İstismar, sosyal izolasyon, iş kaybı, evsizlik veya başka bir şekilde sosyal sorunlara yol açabilir.

İstismarın Önlenmesi

İstismarın önlenmesi için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler, eğitim, farkındalık yaratma, yasal düzenlemeler ve destek hizmetleri gibi alanlarda olabilir.

 • Eğitim: İstismarın önlenmesi için en önemli adımlardan biri, istismar hakkında eğitim vermektir. Bu eğitim, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik olabilir ve istismarın türleri, etkileri ve önleme yöntemleri hakkında bilgi verebilir.
 • Farkındalık Yaratma: İstismarın önlenmesi için bir diğer önemli adım, istismar hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu, medya, sosyal medya, kamuoyuoyu çalışmaları ve diğer yöntemlerle yapılabilir ve istismarın yaygınlığı, etkileri ve önleme yöntemleri hakkında bilgi verebilir.
 • Yasal Düzenlemeler: İstismarın önlenmesi için yasal düzenlemeler de önemlidir. Bu düzenlemeler, istismarı suç olarak tanımlayabilir, istismar mağdurlarına koruma sağlayabilir ve istismarı önlemek için önlemler alabilir.
 • Destek Hizmetleri: İstismarın önlenmesi için destek hizmetleri de önemlidir. Bu hizmetler, istismar mağdurlarına danışmanlık, hukuki yardım, barınma ve diğer destek hizmetleri sağlayabilir.

Sonuç

İstismar, bir kişiye veya gruba karşı fiziksel, duygusal veya cinsel zarar verme eylemidir. İstismar, genellikle güç veya kontrol arzusundan kaynaklanır ve mağdurun üzerinde olumsuz bir etki yaratır. İstismarın önlenmesi için eğitim, farkındalık yaratma, yasal düzenlemeler ve destek hizmetleri gibi çeşitli önlemler alınabilir.


Yayımlandı

kategorisi