accent sözlük anlamı nedir?


Sözlükte accent kelimesinin manası:

  1. Aksan vermek, telâffuzda bir heceyi vurgulu olarak okumak
  2. Önemle belirtmek.
  3. Aksan, telâffuzda bir heceye verilen kuvvet
  4. Aksan i,sareti, vurgu
  5. Şive
  6. Hisleri belirtmek için cümlede belirli kelime veya hecelerin vurgulandırılması.
  7. Vurgulamak, vurgulu okumak; üzerinde durmak

accent ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları