Accept ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Accept" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Accept" ne demek?

 1. Kabul etmek, almak

 2. İcabet etmek

 3. Onaylamak, tasdik etmek, razı olmak

 4. Anlamak, mana vermek.

 5. Kabul etmek, kabullenmek; onaylamak, anlamak; katlanmak, hazmetmek, üstlenmek, almak;

Accept nedir? İlişkili sözcükler

 • Acceptance: Kabul Kabul edilme Tasdik ve devamı...
 • Accept A Bill: Poliçe kabul etmek, yasa tasarısını taslağŸını onaylamak devamı...
 • Admit: Kabul etmek, itiraf etmek, almak, içeri almak, meydan vermek Kabul etmek, teslim etmek devamı...
 • Authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek devamı...
 • Accepted A Phone Call: ÇağŸRı kabul etmişŸtir, telefon çağŸrısına cevap vermişŸtir, bir çağŸrıyı kabul etmek devamı...
 • Accept An Offer: Teklif kabul etmek, teklife razı olmak, teklife rıza göstermek; teklif almak devamı...
 • Acceptance Attendance: İcabet devamı...
 • Assume: Üzerine almak, deruhte etmek Farzetmek, var olduğunu kabul etmek devamı...
 • Recognize: [recognize (Amer.) ] farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak Tanımak, kabul etmek, teslim ve itiraf etmek, itibar etmek devamı...
 • Accept Something At Its Face Value: Bir şŸeyi görünür değŸeri gibi kabul etmek, bir şŸeyi olduğŸu gibi kabul etmek devamı...

Accept ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.