Accrual Income ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Accrual Income" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Accrual Income" ne demek?

 1. Tahakkuk etmiş

Accrual Income nedir? İlişkili sözcükler

 • Accrue: Artmak, çoğalmak, büyümek; payına düşmek, tahakkuk etmek Ziyadeleşmek, çoğalmak devamı...
 • Accrued Expenses: Tahakkuk etmişŸ masraflar, ödemenin ertelendiğŸi hesap dönemi içerisinde biriken giderler devamı...
 • Accrual Date: Tahakkuk tarihi devamı...
 • Accrual Basis: Tahakkuk esası devamı...
 • Accrual Basis Of Accounting: Tahakkuk esasına göre muhasebeleştirme devamı...
 • Accruals: Tahakkuklar, tahakkuk bazlı muhasebede nakit dışŸı kullanılan borçlar ve mevduatları temsil eden bilanço hesapları; daha geç bir döneme kadar alınmışŸ veya ödenmemişŸ olsa da gerçekleşŸen gelir ve giderler tahakkuku devamı...
 • Assessor: Vergi tahakkuk memuru Yargıç muavini veya muşaviri devamı...
 • Ebu Katade Haris Bin Ribiy: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy) devamı...
 • Ebu Katade Haris Bin Ribiy: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy) devamı...
 • Ebu Katade Haris Bin Ribiy R: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy r) devamı...

Accrual Income ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.