Acculturative ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Acculturative" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Acculturative" ne demek?

 1. Kültürel anlamda etkilenen, kültürleşŸme ile sonuçlanan, yabancı kültürün benimsenmesine neden olan

Acculturative nedir? İlişkili sözcükler

 • Acculturate: Kültürel anlamda asimile etmek, yabancı ya da farklı kültür benimsemek; kültürel bakışŸ açısından asimile etmek devamı...
 • Acculturational: Kültür etkilenmesi ile ilgili, kültürel etkileşŸim ile ilgili, yabancı kültürün benimsenmesiyle ilgili devamı...
 • Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren değişken, cevap değişkeni, sonuç değişkeni. (bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan devamı...
 • Egyptianisation: MısırlılaşŸTırmak, Mısırlı yapmak; Mısırlı hareket tarzı ve kültürü kabul etmek; Mısırlı olmak; Mısırlı özellikleri ve kültürünü benimsenmesine neden olan (ayrıca MısırlılaşŸtırma) devamı...
 • Geribesleme: Sonuç etkenlerinin, neden etkenlerini etkilemesi ve bu yoldan sağlanan işlem denetlemesi. devamı...
 • Obvious Conclusion: Açıkça belli olan sonuç, en mantıklı netice, doğŸal bir şŸekilde sonuçlanan karar devamı...
 • Acculturation: Bir kültürün başka bir kültürden aldığı tesir. Kültürleşme devamı...
 • Alien: Yabancı, yabancı uyruklu, ecnebi Başka Irktan olan kimse devamı...
 • Acculturise: BaşŸka ülkenin kültürünü almak, başŸka ulusun kültürünü benimsemek veya benimsenmesine neden olmak; farklı kültür kabul etmek (ayrıca acculturize) devamı...
 • Türsüz Renk: (algısal anlamda) : Algılanan, tür öğesinden yoksun renk. (ruhfiziksel anlamda) [Alm. unbunte Farbvalenz] [Fr. couleur achromatique psychophysique] [İng. psychophysical achromatic colour]: Tayfsal renk yoğunluğu sıfır olan ruhfiziksel renk. devamı...

Acculturative ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.