Acetaldehyde ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Acetaldehyde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Acetaldehyde" ne demek?

 1. Asetaldehid,Asetaldehit

 2. Asetalaldehit, (Kimya)renksiz tutuşŸucu sıvı (asetik asit, parfüm ve ilaç üretiminde kullanılan)

Acetaldehyde nedir? İlişkili sözcükler

 • Acetaldehyd: Asetaldehit devamı...
 • Acetal: Asetal Asetal, (Kimya)kozmetik ürünler üretiminde ve çözücü olarak kullanılan renksiz tutuşŸucu sıvı; aldehitler ve alkol birleşŸimi ile yaratılan herhangi bir bileşŸikler sınıfı devamı...
 • Sirke Asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. devamı...
 • Fumarik Asit: Poliester üretiminde kullanılan, HOOC=CH-COOH (trans) formülüne sahip, renksiz katı dikarboksilik asit. Maleik asidin (cis-) izomeridir. Metabolizma sırasında vücutta oluşan, rasyonlara uygun miktarda katıldığında yemin enerji değerini artıran zararsız, meyve tadında, devamı...
 • Sistein: Formülü C3H7O2NS olan, protein hidrolizi ve sistinin bozunması ile oluşan biyokimya ve gıda araştırmalarında, ekmek hamurunda, indirgen madde olarak kullanılan, amonyak ve asetik asitte çözünen, eter, aseton, benzen, karbon disülfür ve karbon tetra klorürde çözünmeyen renksiz kristal yapıda bir amino asit. Alfa-amino-beta-tiolpropiyonik asit. devamı...
 • Kalsiyum Asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. devamı...
 • Kalsiyum Asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. devamı...
 • Butadiene: Bütadien Boya ve lastik üretiminde kullanılan parlayıcı/yanıcı renksiz gaz (Kimya) devamı...
 • Asetin: Formülü (CH3COO)C3H5(OH)2 olan, asetik asitle gliserinin esterleşmesinden elde edilen, dinamit üretiminde ve boyar maddelerin çözücüsü olarak kullanılan renksiz sıvı bir bileşik. devamı...
 • Kaproik Asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. devamı...

Acetaldehyde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.