achieved his dreams sözlük anlamı nedir?

Sözlükte achieved his dreams kelimesinin manası:

  1. Hayaline kavuşŸtu, amaçlarına ulaşŸtı, arzularını gerçekleşŸtirdi

achieved his dreams ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları