achieving sözlük anlamı nedir?

Sözlükte achieving kelimesinin manası:

  1. [achieve] gerçekleştirmek, başarmak, elde etmek, kazanmak, ulaşmak, erişmek, meydana getirmek
  2. BaşŸArıyor olan

achieving ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları