açık fatura nedir

Açık Fatura Nedir?

Açık fatura, bir mal veya hizmetin teslimi karşılığında ödemeyi daha sonra yapmayı kabul eden bir müşteriye gönderilen bir faturadır. Açık faturalar genellikle ticari işlemlerde kullanılır ve müşterilere ödemeyi yapmaları için belirli bir süre tanınır.

Açık Fatura Nasıl Çalışır?

Açık fatura, bir mal veya hizmetin teslimi sırasında veya sonrasında müşteriye gönderilir. Faturada, teslim edilen mal veya hizmetin açıklaması, miktarı, fiyatı ve toplam tutar yer alır. Ayrıca, ödeme koşulları ve ödeme yapılması gereken tarih de faturada belirtilir.

Müşteri, açık faturayı aldıktan sonra belirtilen ödeme koşullarına göre ödemeyi yapar. Ödeme genellikle banka havalesi, çek veya kredi kartı ile yapılır. Bazı durumlarda, müşteri ödemeyi nakit olarak da yapabilir.

Açık Fatura Avantajları

Açık faturalar, hem satıcılar hem de müşteriler için bir takım avantajlar sunar.

 • Satıcılar için avantajlar:

  • Satıcılar, açık faturalar sayesinde müşterilerine daha esnek ödeme koşulları sunabilirler. Bu, müşterilerin satın alma kararlarını daha kolay vermelerini sağlayabilir.
  • Satıcılar, açık faturalar sayesinde müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurabilirler. Müşterilere ödemeyi yapmaları için belirli bir süre tanımak, onların memnuniyetini artırabilir.
  • Satıcılar, açık faturalar sayesinde nakit akışlarını daha iyi yönetebilirler. Müşterilerden ödemeyi daha sonra aldıkları için, satıcılar nakit ihtiyaçlarını daha iyi planlayabilirler.
 • Müşteriler için avantajlar:

  • Müşteriler, açık faturalar sayesinde satın alma işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilirler. Ödemeyi daha sonra yapma imkanı, müşterilerin satın alma kararlarını daha kolay vermelerini sağlayabilir.
  • Müşteriler, açık faturalar sayesinde nakit akışlarını daha iyi yönetebilirler. Ödemeyi daha sonra yaptıkları için, müşteriler nakit ihtiyaçlarını daha iyi planlayabilirler.
  • Müşteriler, açık faturalar sayesinde satıcılarla daha iyi ilişkiler kurabilirler. Satıcılardan ödemeyi yapmaları için belirli bir süre tanımak, onların memnuniyetini artırabilir.

Açık Fatura Dezavantajları

Açık faturalar, hem satıcılar hem de müşteriler için bir takım dezavantajlar da sunar.

 • Satıcılar için dezavantajlar:

  • Satıcılar, açık faturalar nedeniyle ödemelerini daha geç alabilirler. Bu, satıcıların nakit akışlarını olumsuz etkileyebilir.
  • Satıcılar, açık faturalar nedeniyle müşterilerle anlaşmazlık yaşayabilirler. Müşteriler, ödemeyi yapmadıkları takdirde satıcılar yasal yollara başvurmak zorunda kalabilirler.
  • Satıcılar, açık faturalar nedeniyle müşterilerini kaybedebilirler. Müşteriler, ödemelerini zamanında yapmadıkları takdirde satıcılar onları müşteri olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.
 • Müşteriler için dezavantajlar:

  • Müşteriler, açık faturalar nedeniyle ödemelerini daha yüksek faizlerle yapmak zorunda kalabilirler. Açık faturalar genellikle vadeli olarak düzenlenir ve vade tarihinden sonra ödenen tutarlara faiz uygulanır.
  • Müşteriler, açık faturalar nedeniyle kredi notlarını olumsuz etkileyebilirler. Açık faturalar, müşterilerin kredi geçmişlerinde olumsuz olarak yer alabilir ve bu da kredi notlarının düşmesine neden olabilir.
  • Müşteriler, açık faturalar nedeniyle yasal sorunlarla karşılaşabilirler. Açık faturalarını ödemedikleri takdirde müşteriler hakkında yasal işlem başlatılabilir ve bu da hapis cezasına kadar gidebilir.

Açık Fatura Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık fatura kullanırken hem satıcıların hem de müşterilerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar vardır.

 • Satıcılar, açık fatura göndermeden önce müşterilerinin kredibilitesini kontrol etmelidirler. Bu, müşterilerin ödemelerini zamanında yapıp yapmadıklarını ve herhangi bir ödeme sorunu yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için yapılabilir.
 • Satıcılar, açık faturalarda ödeme koşullarını ve ödeme yapılması gereken tarihi açıkça belirtmelidirler. Bu, müşterilerin ödemelerini zamanında yapmalarını sağlayacaktır.
 • Satıcılar, açık faturaların takibini yapmalı ve müşterilerden ödemelerini zamanında almalıdırlar. Bu, satıcıların nakit akışlarını olumsuz etkilemesini önleyecektir.
 • Müşteriler, açık faturalarını zamanında ödemelidirler. Bu, müşterilerin kredi notlarını olumsuz etkilemesini ve yasal sorunlarla karşılaşmasını önleyecektir.
 • Müşteriler, açık faturalarını ödemekte zorluk çektikleri takdirde satıcılarla iletişime geçmeli ve ödeme planı yapmalıdırlar. Bu, müşterilerin ödemelerini daha kolay yapmalarını sağlayacaktır.

Açık Fatura Örnekleri

Açık fatura örnekleri şunlardır:

 • Bir şirket, bir müşteriye mal sattığında müşteriye açık fatura gönderir.
 • Bir hizmet sağlayıcı, bir müşteriye hizmet verdiğinde müşteriye açık fatura gönderir.
 • Bir kiracı, bir ev sahibine kira ödediğinde ev sahibi kiracıya açık fatura gönderir.
 • Bir öğrenci, bir okula kayıt yaptırdığında okul öğrenciye açık fatura gönderir.

Açık Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Açık fatura hakkında sıkça sorulan sorular şunlardır:

 • Açık fatura nedir?
  • Açık fatura, bir mal veya hizmetin teslimi karşılığında ödemeyi daha sonra yapmayı kabul eden bir müşteriye gönderilen bir faturadır.
 • Açık fatura nasıl çalışır?
  • Açık fatura, bir mal veya hizmetin teslimi sırasında veya sonrasında müşteriye gönderilir. Faturada, teslim edilen mal veya hizmetin açıklaması, miktarı, fiyatı ve toplam tutar yer alır. Ayrıca, ödeme koşulları ve ödeme yapılması gereken tarih de faturada belirtilir.
 • Açık fatura avantajları nelerdir?
  • Açık faturalar, hem satıcılar hem de müşteriler için bir takım avantajlar sunar. Satıcılar için avantajlar şunlardır: daha esnek ödeme koşulları sunma, müşterilerle daha iyi ilişkiler kurma ve nakit akışlarını daha iyi yönetme. Müşteriler için avantajlar şunlardır: satın alma işlemlerini daha kolay gerçekleştirme, nakit akışlarını daha iyi yönetme ve satıcılarla daha iyi ilişkiler kurma.
 • Açık fatura dezavantajları nelerdir?
  • Açık faturalar, hem satıcılar hem de müşteriler için bir takım dezavantajlar da sunar. Satıcılar için dezavantajlar şunlardır: ödemelerini daha geç alma, müşterilerle anlaşmazlık yaşama ve müşterilerini kaybetme. Müşteriler için dezavantajlar şunlardır: ödemelerini daha yüksek faizlerle yapma, kredi notlarını olumsuz etkileme ve yasal sorunlarla karşılaşma.
 • Açık fatura kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
  • Açık fatura kullanırken hem satıcıların hem de müşterilerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar vardır. Satıcılar, açık fatura göndermeden önce müşterilerinin kredibilitesini kontrol etmeli, açık faturalarda ödeme koşullarını ve ödeme yapılması gereken tarihi açıkça belirtmeli ve açık faturaların takibini yapmalıdırlar. Müşteriler, açık faturalarını zamanında ödemeli, açık faturalarını ödemekte zorluk çektikleri takdirde satıcılarla iletişime geçmeli ve ödeme planı yapmalıdırlar.

Yayımlandı

kategorisi