açık girdi çıktı akım tablosu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte açık girdi çıktı akım tablosu kelimesinin manası:

  1. Sırasıyla aramal istemi, sonul mal istemi, temel girdiler ve sonul isteme giren dolaysız faktör girdilerinin yer aldığı dört bölümden oluşan ve sonul istemdeki değişmelerin kesimlerarası yapı üzerindeki etkilerini tahmin etme olanağını sağlayan girdi-çıktı akım tablosu.

açık girdi çıktı akım tablosu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları