açık sistem nedir

Açık Sistem Nedir?

Açık sistem, çevresiyle etkileşim halinde olan ve enerji ve madde alışverişi yapan bir sistemdir. Açık sistemler, kapalı sistemlerin aksine, çevrelerinden sürekli olarak enerji ve madde alırlar ve verirler. Bu sayede, açık sistemler sürekli olarak değişebilir ve gelişebilirler.

Açık sistemler, doğada çok yaygındır. Örneğin, canlı organizmalar, ekosistemler, ekonomik sistemler ve sosyal sistemler açık sistemlerdir. Açık sistemler, çevreleriyle etkileşim halinde oldukları için, çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlayabilirler. Bu sayede, açık sistemler uzun süre boyunca varlıklarını sürdürebilirler.

Açık Sistemlerin Özellikleri

Açık sistemlerin özellikleri şunlardır:

 • Çevreleriyle etkileşim halindedirler.
 • Enerji ve madde alışverişi yaparlar.
 • Sürekli olarak değişebilir ve gelişebilirler.
 • Çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlayabilirler.
 • Uzun süre boyunca varlıklarını sürdürebilirler.

Açık Sistemlerin Örnekleri

Açık sistemlerin örnekleri şunlardır:

 • Canlı organizmalar
 • Ekosistemler
 • Ekonomik sistemler
 • Sosyal sistemler
 • Bilgisayar sistemleri
 • İnternet
 • Dünya

Açık Sistemlerin Önemi

Açık sistemler, hayatımızın birçok alanında önemli rol oynarlar. Örneğin, canlı organizmalar açık sistemler oldukları için, çevrelerinden sürekli olarak enerji ve madde alırlar ve verirler. Bu sayede, canlı organizmalar yaşayabilir ve gelişebilirler.

Ekosistemler de açık sistemlerdir. Ekosistemler, canlı organizmaların ve cansız çevrenin etkileşim halinde olduğu sistemlerdir. Ekosistemler, canlı organizmaların yaşaması için gerekli olan enerji ve maddeleri sağlarlar.

Ekonomik sistemler de açık sistemlerdir. Ekonomik sistemler, üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin gerçekleştiği sistemlerdir. Ekonomik sistemler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetleri sağlarlar.

Sosyal sistemler de açık sistemlerdir. Sosyal sistemler, insanların etkileşim halinde olduğu sistemlerdir. Sosyal sistemler, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını, işbirliği yapmasını ve çatışmaları çözmesini sağlarlar.

Açık Sistemlerin Dezavantajları

Açık sistemlerin dezavantajları şunlardır:

 • Çevrelerindeki değişikliklere karşı hassastırlar.
 • Kontrol edilmeleri zordur.
 • Öngörülemez olabilirler.

Açık Sistemlerin Avantajları

Açık sistemlerin avantajları şunlardır:

 • Çevreleriyle etkileşim halinde oldukları için, çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlayabilirler.
 • Sürekli olarak değişebilir ve gelişebilirler.
 • Uzun süre boyunca varlıklarını sürdürebilirler.

Açık Sistemlerin Yönetimi

Açık sistemlerin yönetimi, açık sistemlerin özelliklerini dikkate alarak yapılır. Açık sistemlerin yönetiminde, sistemin çevresiyle etkileşiminin kontrol edilmesi, sistemin değişimi ve gelişimi için gerekli koşulların sağlanması ve sistemin uzun süre boyunca varlığını sürdürmesi için gerekli önlemlerin alınması gibi konulara dikkat edilir.

Sonuç

Açık sistemler, çevresiyle etkileşim halinde olan ve enerji ve madde alışverişi yapan sistemlerdir. Açık sistemler, doğada çok yaygındır ve hayatımızın birçok alanında önemli rol oynarlar. Açık sistemlerin yönetimi, açık sistemlerin özelliklerini dikkate alarak yapılır.


Yayımlandı

kategorisi