açık tohumlular sözlük anlamı nedir?

Sözlükte açık tohumlular kelimesinin manası:

  1. Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular.
  2. (Yun. gymnos: çıplak; sperma: tohum) Tohumları açıkta gelişen bitkiler. Gimnospermler.
  3. Tohumları açıkta gelişen bitkiler, gimnospermler.

açık tohumlular ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları