açıklamak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte açıklamak kelimesinin manası:

  1. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek.
  2. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek.
  3. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
  4. Açıkça söylemek, ifşa etmek
    Örnek: Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı. T. Buğra
  5. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

açıklamak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları