Açınık Yayılışı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Açınık Yayılışı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Açınık Yayılışı" ne demek?

 1. Açınık değşiliminin başka bir adı.

Açınık Yayılışı nedir? İlişkili sözcükler

 • Diyatezis Hemorajika: Kanama eğiliminin artışı. devamı...
 • Hemorajik Diyatezis: Kanama eğiliminin artışı. devamı...
 • Vasküler Hemorajik Diyatezis: Vasküler bozukluklara bağlı olarak kanama eğiliminin artışı. devamı...
 • Enflasyon Geri Besleme Süreci: Fiyatlar genel düzeyindeki artışın iktisadi karar birimlerinin beklentilerini değiştirmesiyle enflasyonda artış eğiliminin ortaya çıktığı konjonktür. devamı...
 • Trombositer Hemorajik Diyatezis: Kemik iliğinde trombosit üretiminin azalması veya önceden üretilmiş kan pulcuklarının parçalanması sonucu kanama eğiliminin artışı. devamı...
 • Saldırı Sapması: Saldırganlık eğiliminin ona yol açan kişi, toplumsal küme ya da varlık yerine bir başka kişi, küme ya da varlığa yönelmesi olayı. devamı...
 • Basit çoğaltan: Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı. devamı...
 • Dengesizlik: Bir şeyde denge bulunmaması durumu. Bir kimsenin tutum ve davranışlarında beklenmedik değişmeler olması, istikrarsızlık Örnek: Toplumdaki bu sıkıntılı dengesizliği örtecek kelimeler arıyoruz. Ç. Altan Birbirine ters yönlü güçlerin eşitlenmediği, dolayısıyla değişme eğiliminin ortaya devamı...
 • Kanatlı Miyeloblastozisi: Erişkin tavuklarda, miyeloblastların başta karaciğer olmak üzere tüm parenkim organlarında, damar içinde ve damar dışında tümör oluşturacak düzeyde üremesi sonucu oluşan düşkünlük, anemi ve kanama eğiliminin artmasıyla belirgin, lökozis-sarkoma grubundan viral bir hastalık, miyeloblastik miyeloid lökozis, miyeloblastozis, miyelositik miyeloid lökozis. devamı...
 • Gecekonduculuk: Gecekonducu olma durumu. 1 -Devletin, dar gelirlilerin gereksinmelerini karşılamakta güçlük çektiği, buna gücü yetmediği durumlarda, bu dar gelirli ailelerin kendi konutlarını, kendi emek, para ve güçleriyle, kendilerinin olmayan topraklar üzerinde devamı...

Açınık Yayılışı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.