açısal momentum nedir

Açısal Momentum

Açısal momentum, bir nesnenin dönme hareketinin bir ölçüsüdür. Nesnenin kütlesi, dönme hızı ve dönme ekseninden uzaklığı ile ilgilidir. Açısal momentum, nesnenin dönme hareketini değiştirmek için gereken tork ile orantılıdır.

Açısal momentum, fizikte önemli bir kavramdır. Birçok farklı alanda kullanılır, örneğin:

 • Mekanikte, açısal momentum, bir nesnenin dönme hareketini tanımlamak için kullanılır.
 • Elektromanyetizmada, açısal momentum, bir elektronun spinini tanımlamak için kullanılır.
 • Kuantum mekaniğinde, açısal momentum, bir parçacığın içsel açısal momentumunu tanımlamak için kullanılır.

Açısal Momentumun Tanımı

Açısal momentum, bir nesnenin dönme hareketinin bir ölçüsüdür. Nesnenin kütlesi, dönme hızı ve dönme ekseninden uzaklığı ile ilgilidir. Açısal momentum, aşağıdaki denklemle tanımlanır:

L = Iω

 • L, açısal momentumdur.
 • I, nesnenin atalet momentidir.
 • ω, nesnenin dönme hızıdır.

Atalet momenti, nesnenin kütlesinin ve dönme ekseninden uzaklığının bir ölçüsüdür. Aşağıdaki denklemle tanımlanır:

I = mr^2

 • I, atalet momentidir.
 • m, nesnenin kütlesidir.
 • r, nesnenin dönme ekseninden uzaklığıdır.

Dönme hızı, nesnenin bir saniyede yaptığı tur sayısıdır. Aşağıdaki denklemle tanımlanır:

ω = 2πf

 • ω, dönme hızıdır.
 • f, nesnenin frekansıdır.

Açısal Momentumun Korunumu

Açısal momentum, kapalı bir sistemde korunur. Bu, sistemin toplam açısal momentumunun zamanla değişmediği anlamına gelir. Açısal momentumun korunumu, birçok farklı fiziksel olayı açıklamak için kullanılır, örneğin:

 • Bir buz patencisinin dönme hızının artması veya azalması.
 • Bir topun bir raketle vurulduğunda yön değiştirmesi.
 • Bir elektronun bir atomun çekirdeği etrafında dönmesi.

Açısal Momentumun Uygulamaları

Açısal momentum, birçok farklı alanda kullanılır, örneğin:

 • Mekanikte, açısal momentum, bir nesnenin dönme hareketini tanımlamak için kullanılır. Bu bilgi, makinelerin tasarımı ve analizi için önemlidir.
 • Elektromanyetizmada, açısal momentum, bir elektronun spinini tanımlamak için kullanılır. Bu bilgi, manyetizmanın anlaşılması için önemlidir.
 • Kuantum mekaniğinde, açısal momentum, bir parçacığın içsel açısal momentumunu tanımlamak için kullanılır. Bu bilgi, atomların ve moleküllerin yapısının anlaşılması için önemlidir.

Sonuç

Açısal momentum, fizikte önemli bir kavramdır. Birçok farklı alanda kullanılır ve birçok farklı fiziksel olayı açıklamak için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi