acrometagenesis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte acrometagenesis kelimesinin manası:

  1. el ve ayakların gayrimuntazam şekilde büyümesi, akrometajenez.

acrometagenesis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları