actualized sözlük anlamı nedir?

Sözlükte actualized kelimesinin manası:

  1. GerçekleşŸMişŸ, gerçek olmuşŸ, hayata geçirilmişŸ, mümkün olmakta gerçeğŸe dönüşŸmüşŸ (ayrıca actualised) actually materialize|/actually$969$ /materialize$47203$ $WI_FREQUENCY:4 fiili olarak gerçekleşŸtirmek, gerçekten oluşŸmak, fiili gerçek haline gelmek

actualized ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları