Acute Infectious Coryza ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Acute Infectious Coryza" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Acute Infectious Coryza" ne demek?

 1. nazal sinüslerin kronik enfeksiyonlarının alevlenme dönemleri, bakteriyel nedenlidir,

Acute Infectious Coryza nedir? İlişkili sözcükler

 • Botriyomikozis: Çoğunlukla koagülaz pozitif stafilakokların, özellikle de Staphylococcus aureus’un yol açtığı, insan ve tüm hayvan türlerinde genellikle deri yaralanmalarını takiben dermisin derin kısımlarıyla deri altı, daha az olarak da kas ve kemikleri tutan, kronik irinli-granülom, sülfür granülleri ve mikroorganizma kolonileriyle belirgin, önceleri mantar etkenlerinden kaynaklandığı sanılan kronik bakteriyel yerel enfeksiyon, bakteriyel psödomisetom, stafilokok granülomu. devamı...
 • Piyometra: Dölyatağı iç boşluğunda irin birikimiyle belirgin akut veya kronik enfeksiyon. Çoğu zaman köpek, kedi, inek ve kısraklarda görülür; koyun ve domuzlarda ise ender biçimlenir. Köpeklerde progesteron etkisi altındaki bir endometriyumun genellikle Escherichia coli ile bakteriyel enfeksiyonu sonucunda hem piyometra hem de kistik endometriyal hiperplazi ve idrar yolları enfeksiyonlarına yol açması bakımından çok önemlidir. devamı...
 • Irinli Interstisyel Nefritis: Hematojen kökenli bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda oluşan, böbreğin interstisyel dokusunun irinli yangısı. devamı...
 • Infectious Coryza: Enfeksiyöz koriza devamı...
 • Piyogranülomlu Furunkulozis: Dermatofit enfestasyonlarında ikincil bakteriyel enfeksiyonlar sonucu kıl foliküllerinde oluşan irinli ve granülomlu yangı. devamı...
 • Aplastik Anemi: Doğuştan veya sonradan oluşan, tedaviye cevap vermeyen, kronik seyirli, genellikle trombositopeni ve granulositopeniyle birlikte seyreden, kemik iliği hücrelerinin yerini yağ hücrelerinin aldığı ve kısa sürede ölümle sonuçlanabilen anemi, hipoplastik anemi. X ışını tedavisi, radyasyon, endüstriyel maddeleriyle kronik zehirlenmeler, bakteriyel zehirler ve bazı antibiyotiklerin sürekli ve yüksek dozda verilmeleri sonucu şekillenir. devamı...
 • Lenfositik Lökositozis: Lenfositlerin yüzde oranın artışı, lenfositozis. Kronik yangılarda ve ivegen enfeksiyonların iyileşme evresinde görülür. devamı...
 • Mekonyum Aspirasyonu: Mekonyum parçalarının dölüt akciğer ve hava yollarına aspire edilmesi. Birçok bakteriyel ve kimi mikotik enfeksiyonların son devresinde biçimlenen yavru zarları işlev bozukluğundan kaynaklanır. devamı...
 • Yılancık: Streptokok denilen mikropların bir sıyrığa veya yaraya bulaşarak yaptıkları hastalık, kızılyörük. Kemik veremi. devamı...
 • Enzootik Pnömoni: Esas olarak viral nedenlerle ve kısmen de mikoplazmaların etkisiyle oluşan, kuzularda ve 2-6 aylık buzağılarda rastlanan, bir grup akciğer hastalığı. İkincil bakteriyel enfeksiyonlar biçimlenmedikçe önemli patolojik değişimler, üretim kayıpları ve ölümler görülmez. devamı...

Acute Infectious Coryza ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.