ad gövdesi sözlük anlamı nedir?


Sözlükte ad gövdesi kelimesinin manası:

  1. İsim gövdesi.
  2. (Derleme, isim gövdesi) Ad veya eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde: Gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) , sevinç (sev-inç) , gezi (gez-i) , verim (ver-imj, görgü (gör-gü) vb.

ad gövdesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları