Adaleti Ilahiye ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Adaleti Ilahiye" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Adaleti Ilahiye" ne demek?

 1. Allah’ın adaleti. (Osmanlıca’da yazılışı: adâlet-i ilâhiye)

Adaleti Ilahiye nedir? İlişkili sözcükler

 • Nimeti Ilahiye: Allah’ın nimeti. Allah’ın verdiği nimet. (Osmanlıca’da yazılışı: ni’met-i ilâhiye) devamı...
 • Magfireti Ilahiye: Allah’ın mağfireti, affetmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: magfiret-i ilâhiye) devamı...
 • Mevhibei Ilahiye: Tanrı vergisi. Cenab-I Hakk’ın ihsan ve hediyesi. (Osmanlıca’da yazılışı: mevhibe-i ilâhiye) devamı...
 • Fıtratı Ilahiye: San’at-I Rabbaniye ve kudret-i İlahiyenin daima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak “Tabiat” namı verilen Cenab-ı Hak’ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı. (Osmanlıca’da yazılışı: fıtrat-ı ilâhiye) devamı...
 • Esmai Ilahiye: Allah’ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kainatın hakikatı, esma-i İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenn-i hikmet, “Hakim” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “Şafi” ismine ve fenn-i hendese, “Mukaddir’ ismine devamı...
 • Obstruction Of Justice: Adaleti engelleme, adaleti aksatma devamı...
 • Terki Masiva: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fani ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. (Osmanlıca’da yazılışı: terk-i mâsivâ) devamı...
 • Daverane: Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Osmanlıca’da yazılışı: dâverâne) devamı...
 • Kema Hiye Hakkuha: Gereği gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: kemâ hiye hakkuhâ) devamı...
 • Dahiye: (bkz. dahi) Harikulade zeka ve fetanet sahibi. (Osmanlıca’da yazılışı: dâhiye) devamı...

Adaleti Ilahiye ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.