Adenililtransferaz ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Adenililtransferaz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Adenililtransferaz" ne demek?

 1. Bir nükleotidiltransferaz enzimi.

 2. Koenzim A üretimi ve NAD üretimi sırasında AMP’ın yapıya katılmasını sağlayan enzim.

Adenililtransferaz nedir? İlişkili sözcükler

 • üriditiltransferaz: Bir nükleotidiltransferaz enzimi. devamı...
 • Açil Koenzim A Sentetaz: Bk. asil koenzim A sentetaz Mitokondride oksidasyondan önceki aşamada yağ asidi aktivasyonunda aktive açil koenzim A bileşiklerinin oluşumunu katalizleyen enzim, asil koenzim A sentetaz. devamı...
 • Tripsin: (Yun. tyrein = sürtmek, pepsis = sindiren)) Pankreasın bir enzimi olup proteinlerin sindirilmesinde rol oynar; optimum etkisi bazik ortamdadır. Pankreas tarafından salınan, amin asitleri arasındaki bağları koparan proteolitik bir enzim, devamı...
 • Apoenzim: Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır. (Yun. apo: uzakta; in: içinde; zyme: bırakmak) Koenzimle birleşerek aktif enzimi (holoenzim) teşkil eden enzimin faal olmayan protein kısmı. devamı...
 • Pantotenik Asit: Hayvanların büyümeleri için gerekli olan ve koenzim A’nın öncüsü olarak görev yapan B vitaminleri grubundan bir vitamin. B3 vitamini. Formülü C9H17O5N, mol kütlesi 219,2 g ,vitamin B kompleksinin bir üyesi devamı...
 • Zimogen Granülleri: (Yun. zyme: bırakmak; genes: meydana getirme) Sindirim enzimi salgılayan pankreas hücrelerinde enzim öncüsü maddeyi içeren küçük, yoğun granüller. Proenzim, proferment. devamı...
 • Peptidil Transferaz: Ribozomlarda, protein sentezi sırasında, peptit bağlarının teşekkülünü katalizleyen enzim. Ribozomlarda protein üretimi sırasında peptit bağlarının oluşumunu sağlayan enzim. devamı...
 • Dioksijenaz: İki oksijen atomunun substrata katılmasını sağlayan oksijenaz enzimi. devamı...
 • Dna Ligaz: Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim. İki DNA tek zincirini 3′-hidroksil ve 5′-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA’daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen devamı...
 • Defosforilasyon: Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı. devamı...

Adenililtransferaz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.