Adenovirüsler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Adenovirüsler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Adenovirüsler" ne demek?

 1. (Lat. Adenoviridae, virüs: zehirli sıvı) İki iplikli DNA’ sı olan virüs grubu; hayvanlarda bazı tümörlere sebep olan, 70-90nm çapında, 252 kapsomerden oluşan ikozahedral bir protein kılıf içinde düz bir DNA çift heliksi kapsayan, birçok serotipleri patojen olan, adenovirüs tip II insan dahil memelilerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler.

 2. Pek çok canlı türünde, genellikle üst solunum sisteminde, gizli seyirli enfeksiyonlara neden olan, çift iplikli DNA genom yapısına sahip ve yaklaşık 70 nm büyüklükte virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Adenoviridae.

 3. Hayvanlarda bazı tümörlere neden olan, boyutları 70-90 nm ve çift zincirli DNA molekülüne sahip virüsler, Adenoviridae.

Adenovirüsler nedir? İlişkili sözcükler

 • Virüsler: Bir protein kılıf ve nükleik asit olarak tek ya da çift iplikli, düz ya da halkasal DNA ya da RNA’dan oluşan, influenza virüsü gibi bazıvirüslerde nükleik asidi birkaç parçadan oluşabilen, bazılarında protein kılıfın dışında zardan oluşan düz ya da üzerinde çıkıntılar bulunan bir kılıfları olan, hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin devamı...
 • Retrovirüsler: Lösemiye ve hayvanlarda tümörlere sebep olan onkovirüslerin bulunduğu 100-120 nm çapında, ikozahedral kapsidli bir virüs familyası. Hayat devri esnasında revers transkriptazı kullanan ve tek iplikli RNA ile protein örtüsünden oluşan virüsler. AİDS virüsü gibi. devamı...
 • Coronaviridae: Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan, 80-160 nm çapında, tek iplikli RNA (pozitif iplikli) içeren, kılıflı, kılıfın üzeri çıkıntılarla kaplı bir virüs familyası. Koronavirüsler. devamı...
 • Adenovirüs Enfeksiyonları: Birçok hayvan türünden, virülensleri ve doku tropizmleri farklı Adenovirüsler tarafından oluşturulan, ancak çoğunlukla solunum yollarında ve bağırsaklarda patolojik değişimlere neden olan, genellikle bağışıklık yetersizliği durumlarında görülen enfeksiyonlar. devamı...
 • Adenovirüslerle Ilişkili Virüsler: Parvoviridae ailesinin dependovirüs cinsinde bulunan ve çoğalmaları için Adenovirüslerin yardımına gereksinim duyan virüsler. devamı...
 • Paramyxoviridae: Hayvanlarda bazı hastalıklara sebep olan, 150-300 nm büyüklüğünde tek iplikli RNA içeren (-iplik), kılıflı, kılıf üzeri çıkıntılar taşıyan bir virüs familyası. Paramiksovirüsler. devamı...
 • Papovaviridae: İnsanlarda tümörleri uyaran ve bazı hayvanlarda kansere sebep olan, 40-57 nm büyüklükte, çift iplikli DNA içeren, kılıfsız, ikozahedral şekilli bir virüs familyası. Papovavirüsler. devamı...
 • Pikornavirüsler: İnsanlarda soğuk algınlığı ve hepatit A gibi hastalıklara sebep olan, 28-30nm çapında, tek iplikli RNA içeren ( + iplikli), küçük, kılıfsız, ikozahedral kapsidli, bir virüs familyası. Şap hastalığı virüsü gibi devamı...
 • çok Yüzeyli Virüsler: Kapsitleri düzenli 12 köşeli, 20 üçgen düzlemli, ikozahedral şeklinde, bakterilerde, çoğu bitki ve hayvanlarda görülen virüsler; adenovirüs, poliovirüs gibi. Polihedral virüsler. devamı...
 • Togaviridae: Eklem bacaklı hayvanlarla insanlara geçen ve hastalıklara sebep olan, 60-70 nm çapında, tek iplikli RNA içeren (pozitif iplikli), kapsidi ikozahedral şekilli, kılıflı bir virüs familyası. Togavirüsler. devamı...

Adenovirüsler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.