adjunct sözlük anlamı nedir?

Sözlükte adjunct kelimesinin manası:

  1. İlâve, ek, esası teşkil etmeyen kısım
  2. İş arkadaşı, yardımcı, muavin
  3. Başka kelimeleri tanımlamak veya nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler.
  4. Ek, ilave, ikinci dereceden şey, yardımcı, tamamlayıcı, niteleme sözcüğü

adjunct ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları