adli kontrol nedir

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrol, bir suçtan hüküm giymiş veya suç işlediğinden şüphelenilen bir kişinin, belirli koşullara uymasını sağlamak için mahkeme tarafından verilen bir tedbirdir. Bu koşullar, kişinin belirli bir yerde ikamet etmesini, belirli kişilerle görüşmemesini, belirli yerlere gitmemesini, belirli faaliyetlerde bulunmamasını, belirli tedavi veya danışmanlık hizmetlerine katılmasını vb. içerebilir.

Adli kontrol, genellikle tutuklama veya hapis cezası gibi daha ağır cezaların yerine uygulanan bir tedbirdir. Ancak, bazı durumlarda, tutuklama veya hapis cezasına ek olarak da uygulanabilir.

Adli Kontrolün Amacı

Adli kontrolün temel amacı, suç işlemiş veya suç işlediğinden şüphelenilen kişinin toplum içinde güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak ve suç işlemesini önlemektir. Ayrıca, adli kontrol, kişinin suçtan kaynaklanan zararları telafi etmesini ve topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmayı amaçlar.

Adli Kontrolün Türleri

Adli kontrol, uygulandığı koşullara göre farklı türlere ayrılır. Bunlar şunlardır:

 • Elektronik izleme: Bu tür adli kontrolde, kişinin hareketleri elektronik bir cihazla izlenir. Bu cihaz, kişinin belirli bir alandan ayrılmasını veya belirli bir yere gitmesini engeller.
 • Ev hapsi: Bu tür adli kontrolde, kişi belirli bir yerde ikamet etmek zorundadır. Bu yer genellikle kişinin evi veya ailesinin evidir. Ev hapsi sırasında kişi, belirli saatlerde dışarı çıkabilir veya belirli kişilerle görüşebilir.
 • Topluluk hizmeti: Bu tür adli kontrolde, kişi belirli bir süre boyunca toplum yararına ücretsiz olarak çalışmak zorundadır. Bu çalışma, genellikle kamu kurumlarında veya sivil toplum örgütlerinde yapılır.
 • Tedavi veya danışmanlık hizmeti: Bu tür adli kontrolde, kişi belirli bir süre boyunca tedavi veya danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Bu hizmetler, genellikle ruhsal sağlık sorunları, uyuşturucu bağımlılığı veya şiddet eğilimi gibi sorunları olan kişilere verilir.

Adli Kontrolün Şartları

Adli kontrolün şartları, mahkeme tarafından belirlenir. Bu şartlar, kişinin suçundan, suç işlemeye devam etme riskinden ve topluma uyum sağlama yeteneğinden etkilenir.

Adli kontrolün en yaygın şartları şunlardır:

 • Belirli bir yerde ikamet etmek
 • Belirli kişilerle görüşmemek
 • Belirli yerlere gitmemek
 • Belirli faaliyetlerde bulunmamak
 • Belirli tedavi veya danışmanlık hizmetlerine katılmak
 • Elektronik izleme cihazı takmak
 • Ev hapsi sırasında belirli saatlerde dışarı çıkmak veya belirli kişilerle görüşmek
 • Topluluk hizmeti sırasında belirli bir süre boyunca toplum yararına ücretsiz olarak çalışmak

Adli Kontrolün İhlali

Adli kontrolün şartlarını ihlal eden kişiler, mahkeme tarafından cezalandırılabilir. Bu cezalar, para cezasından hapis cezasına kadar değişebilir.

Adli kontrolün şartlarını ihlal eden kişiler, genellikle şunları yapmış olurlar:

 • Belirli bir yerde ikamet etmedikleri
 • Belirli kişilerle görüştükleri
 • Belirli yerlere gittikleri
 • Belirli faaliyetlerde bulundukları
 • Belirli tedavi veya danışmanlık hizmetlerine katılmadıkları
 • Elektronik izleme cihazını çıkardıkları
 • Ev hapsi sırasında belirli saatlerde dışarı çıktıkları veya belirli kişilerle görüştükleri
 • Topluluk hizmeti sırasında belirli bir süre boyunca toplum yararına ücretsiz olarak çalışmadıkları

Adli Kontrolün Sonuçları

Adli kontrol, suç işlemiş veya suç işlediğinden şüphelenilen kişiler için olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar şunlardır:

 • Suç işlemesini önlemek
 • Topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak
 • Suçtan kaynaklanan zararları telafi etmek
 • Kişinin suç işlediği için aldığı cezayı hafifletmek

Ancak, adli kontrolün olumsuz sonuçları da olabilir. Bu sonuçlar şunlardır:

 • Kişinin özgürlüğünü kısıtlamak
 • Kişinin işini kaybetmesine veya okuldan atılmasına neden olmak
 • Kişinin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemek
 • Kişinin ruhsal sağlığını bozmak

Adli Kontrolün Uygulanması

Adli kontrol, mahkeme tarafından verilen bir tedbirdir. Mahkeme, adli kontrol kararını verirken, kişinin suçundan, suç işlemeye devam etme riskinden ve topluma uyum sağlama yeteneğinden etkilenir.

Adli kontrol, genellikle tutuklama veya hapis cezası gibi daha ağır cezaların yerine uygulanan bir tedbirdir. Ancak, bazı durumlarda, tutuklama veya hapis cezasına ek olarak da uygulanabilir.

Adli kontrol, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanır. Kolluk kuvvetleri, adli kontrol şartlarını ihlal eden kişileri tespit eder ve mahkemeye bildirir. Mahkeme, adli kontrol şartlarını ihlal eden kişileri cezalandırır.


Yayımlandı

kategorisi