Adriyamisin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Adriyamisin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Adriyamisin" ne demek?

 1. Tümör tedavisinde kullanılan, antrasiklin grubu, DNA ile etkileşen antibiyotik. Özellikle köpeklerde lenfosarkomanın tedavisinde kullanılır, doksorubisin.

Adriyamisin nedir? İlişkili sözcükler

 • Adriya Hücresi: Vakuoler dejenerasyona uğramış kas hücresi. Özellikle, köpeklerde antrasiklin grubu kanser ilaçlarıyla zehirlenmelerde görülür ve konjestif kalp yetmezliğine sebep olur. devamı...
 • Adriyamisin Kardiyotoksisitesi: Adriyamisinin toplam dozu 450mg/m2 devamı...
 • Penisilin: Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotik. Penicillium notatum adlı mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. devamı...
 • Kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S devamı...
 • Dihydrostreptomycin: Verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik devamı...
 • Basitrasin: Bacillur subtili’den elde edilen Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan polipeptit yapıda bir antibiyotik. Bacillus subtilis’ in kimi suşları tarafından üretilen ve birçok Gram pozitif bakteriye karşı etkili polipeptit yapısında devamı...
 • Klodronat: İnorganik pirofosfatın, P-O-P grubu yerine P-C-P grubu içeren ve bu gruptaki karbon atomu üzerinden sübstitüe edilmiş organik analoğu olan ve osteoprozun tedavisinde kullanılan bir ilaç. devamı...
 • Streptomisin: Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces griseus’dan elde edilen ve özellikle burusella, veba, idrar yolları enfeksiyonları gibi hastalıklarla mücadelede devamı...
 • Thiasetarsamid Sodyum: Köpeklerde dirofilariozisin tedavisinde kullanılan üç değerli bir arsenik bileşiği. devamı...
 • Spektinomisin: Streptococcus spectabilis kültürlerinden elde edilen, aminosiklitol türevi ve Salmonella, koliform grubu, Mycoplasma gallisepticum, Pasteuralla multocida gibi bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde bakterilerin üreme ve gelişmelerini önleyerek etki oluşturan bir antibiyotik. devamı...

Adriyamisin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.