Adyabatik Sistem ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Adyabatik Sistem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Adyabatik Sistem" ne demek?

 1. Çevresi ile ısı dışındaki diğer enerji alışverişlerini yapan, madde miktarı sabit olan sistem.

Adyabatik Sistem nedir? İlişkili sözcükler

 • Yalıtılmış Sistem: Çevresi ile hiç bir madde ve ısı alış verişi olmayan bir sistem. devamı...
 • Capstan Sistem: tarayıcılarda pozlandırıcı kafanın sabit olduğu sistem. devamı...
 • Iktisadi Sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem devamı...
 • Retikulo Endotelyal Sistem: (anlamdaş. makrofag sistemi), (Lât. reticulum = küçük ağ, Yun. en- don = içinde, Yun. thele = meme başı, Yun. makros=geniş, Yun. phagein = yemek): Çeşitli organlarda bulunan, dolaşmayan, sabit makrofaglardan meydana gelmiş ve eritrositlerin parçalanması, antikorların oluşması, bakteri ve mikropların yok edilmesi gibi görevleri olan özel bir sistem. Örnek: Kupffer gözeleri, parikard gözeleri. devamı...
 • Köleci Sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist devamı...
 • Sosyalist Sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. devamı...
 • Adyabatik: –iişi– alışverişi olmayan bir değişiklik. devamı...
 • Transducer: Enerjiyi bir sistemden başka bir sisteme nakleden cihaz, iletme sistemi. Güç çevirici, enerji aktarımı yapan sistem devamı...
 • Helis: Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri. E3 uzayında, her noktasındaki teğeti sabit bir u birim vektörüyle sabit açı yapan eğri. devamı...
 • Helis: Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri. E3 uzayında, her noktasındaki teğeti sabit bir u birim vektörüyle sabit açı yapan eğri. devamı...

Adyabatik Sistem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.