Aerobacter ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aerobacter" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aerobacter" ne demek?

 1. Aerobakter, havada bulunan bir bakteri türü

Aerobacter nedir? İlişkili sözcükler

 • Fimbriya: Saçak Saçak, püskül, uç. Belli devamı...
 • Listeria: Bazı yiyecekler üzerinde bulunan ve hastalığa sebep olan çubuk şeklinde, aerobik, gram pozitif bakteri. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri. devamı...
 • Listeria Monocytogenes: Doğada yaygın olarak bulunan ve toprakta iki yıl kadar canlı kalabilen insanlarda ve hayvanlarda, meninjitis, endokarditis, septisemi, yavru atmayla seyreden enfeksiyonlara yol açan bakteri. Buzdolabı koşullarında üreyebilen patojen bakteri Serovar 1 ve 4b sığırlardan, serovar 4b ve 5 ise koyunlardan izole edilmektedir. Etken, pH’sı yüksek (6-7.8) silajda çoğalabilirken düşük pH’da (5.5 ve daha az) ölür. devamı...
 • çiçeklenme: Çiçeğin açma zamanı. Tuzların billurlaşma sularını yitirerek toz durumuna gelmesiyle oluşan tuzlar. devamı...
 • Dekstran: Maya ve bakterilerde bulunan, D glikozdan meydana gelen, depo maddesi olarak bulunan ve bakteri kapsül yapısına giren, dallanmış polisakkarit grubundan bir madde. Maya ve bakterilerde bulunan glikoz polimeri depo polisakkarit. devamı...
 • Bakteri Bacteria: Klorofilsiz, tek hücreli yada ipliksi mikroorganizma; bakteri havada, toprakta ve denizde ayrışan maddede oluştuğu ve bozunma sürecine yardımcı olduğu için kirlilik kontrolü açısından büyük önem taşır. devamı...
 • Clostridium: Toprakta, suda, hayvan ve insanların bağırsağında bulunan, dokular üzerine harap edici etkisi olan birçok enzim ve toksine sahip, büyük, Gram pozitif, çoğu hareketli, zorunlu anaerobik, fermentatif, endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri cinsi. devamı...
 • Helyum: Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan soygazlardan biri (simgesi He). Simgesi He , atom numarası 2, k.n. -270 devamı...
 • Air Dried: Havada kurutmak, havada kurumak Havada kurutulmuş devamı...
 • Air Dried: Havada kurutmak, havada kurumak Havada kurutulmuş devamı...

Aerobacter ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.