Ağa ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ağa" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ağa" ne demek?

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse

  Örnek:

  Bu köyün ağası ben miyim, o mu… T. Buğra

 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.

 3. Büyük kardeş, ağabey

  Örnek:

  Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm. E. İ. Benice

 4. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.

 5. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.

 6. Koca.

 7. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.

 8. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.

 9. Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse.

 10. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san.

 11. Ağabey, büyük kardeş.

 12. Yardım eden, cömert kimse.

 13. Okuryazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan

 14. 1. yaşlanma manasına gelen “ağmak”tan. büyük, efendi. büyük kardeş, ağabey. 2. amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan. 3. osmanlı devletinde okuma-yazma bilenlere verilen şeref unvanı. 4. halkın saygısını kazananlara verilen unvan. 5. er-kek, eş, koca. 6. eski büyük konaklarda çalışan hizmetlilerin başı. eski türklerde soylu aileye mensup kadınlar da bu unvanı kullanmışlardır.

 15. Demirden bir ısıtma ve yemek pişŸirme fırını markası (Britanya); önemli bir memur ya da askerî komutana verilen İslamî unvan; Türk önde geleni

Ağa nedir? İlişkili sözcükler

Ağa ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.