ağır sanayi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ağır sanayi kelimesinin manası:

  1. Üretim araçları yapan sanayi.
  2. Bk. ağır işleyim
  3. Hammadde ve kısmen işlenmiş malları daha yoğun miktarda kullanarak birim ağırlığına göre daha düşük değerdeki malları üreten imalât sanayi.
  4. Daha çok üretime (yatırım malı yönelik malları sermaye yoğun ve yüksek düzeyde enerji kullanarak üreten ve çevreye olumsuz etkileri göreli olarak daha çok olan sanayi. krş. hafif sanayi

ağır sanayi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları