ağır suça girişme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ağır suça girişme kelimesinin manası:

  1. Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller yüzünden ortaya çıkmaması.

ağır suça girişme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları