Aglütinasyon Test ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aglütinasyon Test" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aglütinasyon Test" ne demek?

 1. Aglütininlerin özel antijenlerle kümelenmesi esasına dayanan tanı testi.

Aglütinasyon Test nedir? İlişkili sözcükler

 • Pasif Aglütinasyon Testi: Partiküller üzerinde kaplanmış eriyebilir antijenlerin antikorlarla bağlanması esasına dayanan bir serolojik test. devamı...
 • Kurbağa Testi: Kadının gebe olup olmadığını anlamak için, idrarının kurbağa karnına şırınga edilmesi yoluyla yapılan test. Kısraklarda gebelik tanısında kurbağalara muayene edilecek kısrağın kan serumundan enjekte edilerek gonadotropinlerin etkisinin ortaya çıkarılması esasına devamı...
 • Widal Test: Salmonella enfeksiyonu şüpheli hastalarda Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi’nin O ve H antijenlerine karşı serumda oluşmuş aglütininlerin varlığını araştıran test. devamı...
 • Schick Test: Schick testi, Bela Schick tarafından keşŸfedilen hastanın difteriye karşŸı bağŸışŸıklığŸı olup olmadığŸını belirlemek için deri altına toksik olmayan difteri enjekte ederek difteri hassasiyetinin ölçülmesi testi (enjeksiyon noktasında deride kırmızı lekeler görülürse bu hastanın bağŸışŸıklığŸının olmadığŸını gösterir) devamı...
 • Hemadsorpsiyon Deneyi: Virüsle enfekte hücrelerin yüzeylerine alyuvarların bağlanması esasına dayanan deney. devamı...
 • Azeotropik Yöntem: İlaç moleküllerindeki su miktarını belirlemek amacıyla kullanılan ve toluol ile damıtma esasına dayanan bir yöntem. devamı...
 • Azeotropik Yöntem: İlaç moleküllerindeki su miktarını belirlemek amacıyla kullanılan ve toluol ile damıtma esasına dayanan bir yöntem. devamı...
 • Komplement Bağlanma Testi: Antijen antikor komplekslerine bağlanan antijenlerin alyuvarları parçalaması esasına dayanan serolojik tanı yöntemi. devamı...
 • Bouchardats Treatment: şeker hastalığında şekerli maddelerin diyetten çıkarılması esasına dayanan tedavi; (Yazılışı: bouchardat’s treatment) devamı...
 • Aglütinasyon: Kümeleşim. Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır. devamı...

Aglütinasyon Test ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.