agonize sözlük anlamı nedir?

Sözlükte agonize kelimesinin manası:

  1. Can çekişmek
  2. Fazlasıyla eziyet ve ıstırap çekmek
  3. Bütün gücüyle mücadele etmek
  4. Istırap vermek, işkence etmek.
  5. [agonize (Amer.) ] acı çektirmek, eziyet etmek, işkence etmek, kıvrandırmak, işkence görmek, can çekişmek, kıvranmak, uğraşmak, mücadele etmek

agonize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları