agricultural center sözlük anlamı nedir?

Sözlükte agricultural center kelimesinin manası:

  1. Tarım Merkezi; tarım işŸçilerinin menfaatlerini desteklemek için çalışŸan işŸçi sendikası örgütü

agricultural center ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları