ağrıma asalakları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ağrıma asalakları kelimesinin manası:

  1. Omurgalılardan, alyuvar asalağı olarak yaşayan türlü biçimlerdeki sporlular topluluğu.
  2. Omurgalılarda alyuvar asalağı olarak yaşayan ve söbe, yuvarlak, armudumsu ya da çomağımsı biçimler gösteren, ağrıma etkeni sporlular topluluğu.

ağrıma asalakları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları