agrokimya nedir

Agrokimya

Agrokimya, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerin ve bunların çevreye etkilerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Agrokimya, tarımsal üretimi artırmak, bitki hastalıklarını ve zararlılarını kontrol etmek, toprak verimliliğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek için kullanılan kimyasal maddelerin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve çevreye etkilerinin araştırılması ile ilgilenir.

Agrokimyanın Konuları

Agrokimyanın başlıca konuları şunlardır:

  • Tarımsal kimyasalların geliştirilmesi ve üretimi
  • Tarımsal kimyasalların kullanımı ve çevreye etkileri
  • Toprak verimliliğinin korunması
  • Bitki hastalıklarının ve zararlılarının kontrolü
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi

Agrokimyanın Önemi

Agrokimya, tarımsal üretimi artırmak, bitki hastalıklarını ve zararlılarını kontrol etmek, toprak verimliliğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Agrokimya sayesinde, tarımsal üretim artırılarak gıda güvenliği sağlanmakta, bitki hastalıkları ve zararlıları kontrol altına alınarak ürün kayıpları önlenmekte, toprak verimliliği korunarak sürdürülebilir tarım yapılması sağlanmakta ve çevre kirliliği önlenerek sağlıklı bir çevre oluşturulmaktadır.

Agrokimyanın Tarihi

Agrokimyanın tarihi, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. 1840 yılında, Alman kimyager Justus von Liebig, bitkilerin büyümesi için gerekli olan besin elementlerini belirlemiştir. Bu keşif, tarımsal kimyasalların geliştirilmesine ve kullanılmasına yol açmıştır. 20. yüzyılda, tarımsal kimyasalların kullanımı hızla artmıştır. Bu artış, tarımsal üretimde büyük bir artış sağlamıştır. Ancak, tarımsal kimyasalların kullanımı aynı zamanda çevre kirliliğine de yol açmıştır. 1960’lı yıllarda, çevre kirliliğinin artması nedeniyle, tarımsal kimyasalların kullanımı konusunda endişeler ortaya çıkmıştır. Bu endişeler, tarımsal kimyasalların kullanımının düzenlenmesine ve çevreye daha az zararlı tarımsal kimyasalların geliştirilmesine yol açmıştır.

Agrokimyanın Günümüzdeki Durumu

Günümüzde, agrokimya, tarımsal üretimi artırmak, bitki hastalıklarını ve zararlılarını kontrol etmek, toprak verimliliğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Agrokimya sayesinde, tarımsal üretim artırılarak gıda güvenliği sağlanmakta, bitki hastalıkları ve zararlıları kontrol altına alınarak ürün kayıpları önlenmekte, toprak verimliliği korunarak sürdürülebilir tarım yapılması sağlanmakta ve çevre kirliliği önlenerek sağlıklı bir çevre oluşturulmaktadır.

Agrokimyanın Geleceği

Agrokimyanın geleceği, tarımsal üretimi artırmak, bitki hastalıklarını ve zararlılarını kontrol etmek, toprak verimliliğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek için daha etkili ve çevre dostu tarımsal kimyasalların geliştirilmesine bağlıdır. Ayrıca, tarımsal kimyasalların kullanımının düzenlenmesi ve çevreye daha az zararlı tarımsal kimyasalların kullanılması da agrokimyanın geleceği için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi