ağzı açık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ağzı açık kelimesinin manası:

  1. Şaşkın, alık, bön (kimse).
  2. Hayranlıkla, büyülenmiş olarak
    Örnek: Kızcağız söze başlarken en ağzı açık dinleyen benim büyüğüm Ahmet olurdu. S. F. Abasıyanık

ağzı açık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları