Ahdetmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ahdetmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ahdetmek" ne demek?

 1. Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek
  Örnek: Tek erkek sevmeye ve bu erkeği kendime âşık etmeye ahdetmiştim. R. H. Karay
 2. Yemin etmek
  Örnek: Bu ailenin işini mukaddes bir vazife gibi yapmaya içimden ahdettim. H. R. Gürpınar

Ahdetmek nedir? İlişkili sözcükler

 • özenmek: Bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çabalamak, bir şeye büyük dikkat ve ilgi göstermek, itina etmek Örnek: Dünya güzelliği sendedir mevcut / Hususi özenmiş yaratmış mabut. Âşık Veysel Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak Örnek: Biri hukuktan çıkar, hariciye memurluğuna göz diker; diğeri tıbbiyeyi bitirir, aktörlüğe özenir. R. H. Karay Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak. devamı...
 • Kasem: Ant, yemin Örnek: Yaşı daha kırk bile yok, diye yeminler, kasemler, antlar… S. M. Alus 1. yemin etmek. 2. bölmek. Yemin. Ahdetme. devamı...
 • Swear: (swore, sworn) yeminle tasdik etmek Yemin ettirmek devamı...
 • Konyak: Kanyak Örnek: Senin için bir şişe rakı, kendime de konyak aldım. R. H. Karay devamı...
 • Hınç: Öç alma duygusu ile dolu öfke, kin, gayz Örnek: Kendisini bırakıp gittiğimden dolayı uğradığı ihanetin hıncı ile pek kolay affetmeyecekti. R. H. Karay devamı...
 • Zulmetmek: Eziyet etmek, işkence etmek Örnek: Ona fenalık etmekle, kendi kendime mi zulmediyordum? S. F. Abasıyanık devamı...
 • Erkence: Oldukça erken Örnek: Başkanı, şehri güzelleştirmek için istimlaklerini yapmaya başlamakta erkence davranmaya teşvik etmeye başladı. M. Ş. Esendal devamı...
 • Beğenmek: İyi veya güzel bulmak Örnek: Kuvvetini beğenen Murat farkına varmadan gülümsediğini neden sonra fark etti. R. H. Karay Benzerleri arasından birini seçip ayırmak Örnek: Otellerden bir otel beğeneceğiz. R. H. Karay Onaylamak, kabul etmek, tasvip etmek. devamı...
 • Belirmek: Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek Örnek: Karanlıkların ardından birçok adamlar belirerek acayip birtakım eşyalar taşıyor. R. H. Karay Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek Örnek: Kafasında günden güne çeşitli düşünceler, çeşitli kaygılar beliriyordu. O. Hançerlioğlu İyice görünür ve anlaşılır bir durum almak, tebarüz etmek Örnek: O kibar cemiyete nasıl bir elbise ile devamı...
 • Isteksiz: Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz Örnek: İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı. Ç. Altan İsteksizce Örnek: Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor. R. H. Karay devamı...

Ahdetmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.