ahdi atik nedir

Ahdi Atik, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin kutsal kitabı olan İncil’in ilk bölümüdür. Eski Ahit olarak da bilinir. Ahdi Atik, Tanrı ile İsrail halkı arasındaki antlaşmayı ve İsrail halkının tarihini anlatır.

Ahdi Atik, 39 kitaptan oluşur. Bu kitaplar, farklı yazarlar tarafından farklı zamanlarda yazılmıştır. Ahdi Atik’in en eski kitapları, MÖ 12. yüzyılda yazılmıştır. En son kitaplar ise, MÖ 1. yüzyılda yazılmıştır.

Ahdi Atik’in kitapları, dört ana gruba ayrılır:

  • Tevrat: Tevrat, Ahdi Atik’in ilk beş kitabıdır. Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye kitaplarından oluşur. Tevrat, Tanrı’nın dünyayı ve insanları yaratmasını, İsrail halkının Mısır’dan çıkışını ve Tanrı ile İsrail halkı arasındaki antlaşmayı anlatır.
  • Tarihi kitaplar: Tarihi kitaplar, Ahdi Atik’in ikinci grubudur. Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar, 1. Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya ve Ester kitaplarından oluşur. Tarihi kitaplar, İsrail halkının tarihini anlatır.
  • Şiirsel kitaplar: Şiirsel kitaplar, Ahdi Atik’in üçüncü grubudur. Eyüp, Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Sevgililer Şarkısı kitaplarından oluşur. Şiirsel kitaplar, şiir, şarkı ve atasözleri içerir.
  • Peygamberlik kitapları: Peygamberlik kitapları, Ahdi Atik’in dördüncü grubudur. Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarından oluşur. Peygamberlik kitapları, peygamberlerin Tanrı’dan aldıkları mesajları içerir.

Ahdi Atik, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin temel inançlarını içerir. Bu inançlar arasında şunlar yer alır:

  • Tek Tanrı inancı: Ahdi Atik, tek bir Tanrı’nın varlığını öğretir. Bu Tanrı, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her yerde bulunan bir Tanrı’dır.
  • Yaratılış inancı: Ahdi Atik, dünyanın ve insanların Tanrı tarafından yaratıldığını öğretir. Tanrı, dünyayı altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi.
  • Günah inancı: Ahdi Atik, insanların günah işlediğini öğretir. Günah, Tanrı’nın emirlerine karşı gelmektir. Günah, insanları Tanrı’dan ayırır.
  • Kurtuluş inancı: Ahdi Atik, insanların günahlarından kurtulabileceğini öğretir. Kurtuluş, Tanrı’nın lütfuyla ve İsa Mesih’in aracılığıyla gerçekleşir.
  • Mesih inancı: Ahdi Atik, Mesih’in geleceğini öğretir. Mesih, Tanrı’nın gönderdiği kurtarıcıdır. Mesih, insanların günahlarını bağışlayacak ve onları Tanrı ile barıştıracaktır.

Ahdi Atik, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin kutsal kitabı olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu kitap, bu dinlerin temel inançlarını içerir ve bu dinlerin tarihini anlatır. Ahdi Atik, aynı zamanda, edebi ve tarihi açıdan da önemli bir eserdir.


Yayımlandı

kategorisi