ahfaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ahfaz kelimesinin manası:

  1. 1. belleği çok kuvvetli. 2. kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. alçak gönüllü
  2. (Ahfad) Alçak ve çukur yer.

ahfaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları