ahlakçı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ahlakçı kelimesinin manası:

  1. Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
    Örnek: Ahlakçılar bu mahzurlarla cenkleşiyorlar. H. R. Gürpınar
  2. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren kimse.
  3. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlâk kurallarına çok önem veren kimse.
  4. Ahlâk bilgini; ahlâk dersi veren filozof.

ahlakçı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları