ahlat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ahlat kelimesinin manası:

  1. Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster).
  2. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi.
  3. Kaba adam, yol iz bilmez kimse.
  4. Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.
  5. Beden yapısının temelini oluşturan ögeler.
  6. Gülgiller (Rosaceae) familyasından, ağaç formunda, beyaz çiçekli, meyveleri olgunlaştıktan sonra yenen yabanî armut. Çakal armudu, yaban armudu.

ahlat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları