air data computer nedir

Air Data Computer (ADC)

Air Data Computer (ADC), uçağın hava hızını, irtifasını, uçuş açısını ve diğer hava verilerini ölçen ve işleyen bir cihazdır. Bu veriler daha sonra uçağın diğer sistemlerine, örneğin otopilota, uçuş göstergelerine ve motor kontrol sistemine gönderilir.

ADC, uçağın gövdesine monte edilen bir dizi sensörden veri alır. Bu sensörler şunlardır:

  • Hava hızı sensörü: Uçağın hava hızını ölçer.
  • Yükseklik sensörü: Uçağın irtifasını ölçer.
  • Uçuş açısı sensörü: Uçağın uçuş açısını ölçer.
  • Dış hava sıcaklığı sensörü: Dış hava sıcaklığını ölçer.
  • Statik basınç sensörü: Statik basıncı ölçer.

ADC, bu sensörlerden gelen verileri işleyerek uçağın hava hızını, irtifasını, uçuş açısını ve diğer hava verilerini hesaplar. Bu veriler daha sonra uçağın diğer sistemlerine gönderilir.

ADC, uçağın güvenli ve verimli bir şekilde uçması için çok önemli bir cihazdır. ADC arızalanırsa, uçağın diğer sistemleri doğru şekilde çalışamaz ve bu da uçağın güvenliğini tehlikeye atabilir.

ADC’nin Çalışma Prensibi

ADC, uçağın gövdesine monte edilen bir dizi sensörden veri alır. Bu sensörler, uçağın hava hızını, irtifasını, uçuş açısını ve diğer hava verilerini ölçer. ADC, bu sensörlerden gelen verileri işleyerek uçağın hava hızını, irtifasını, uçuş açısını ve diğer hava verilerini hesaplar. Bu veriler daha sonra uçağın diğer sistemlerine gönderilir.

ADC, genellikle analog veya dijital olmak üzere iki farklı şekilde çalışabilir. Analog ADC’ler, sensörlerden gelen verileri analog sinyaller olarak işler. Dijital ADC’ler ise, sensörlerden gelen verileri dijital sinyaller olarak işler.

Analog ADC’ler, dijital ADC’lere göre daha basit ve daha ucuzdur. Ancak, analog ADC’ler dijital ADC’ler kadar hassas değildir. Dijital ADC’ler, analog ADC’lere göre daha karmaşık ve daha pahalıdır. Ancak, dijital ADC’ler analog ADC’ler kadar hassastır.

ADC’nin Kullanım Alanları

ADC’ler, uçaklarda, helikopterlerde, füzelerde ve diğer hava araçlarında kullanılır. ADC’ler, bu hava araçlarının güvenli ve verimli bir şekilde uçması için çok önemlidir. ADC arızalanırsa, hava aracının diğer sistemleri doğru şekilde çalışamaz ve bu da hava aracının güvenliğini tehlikeye atabilir.

ADC’nin Bakımı

ADC’ler, düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. ADC’nin bakımı, genellikle ADC’nin üreticisi tarafından belirlenir. ADC’nin bakımı, genellikle ADC’nin sensörlerinin temizlenmesi ve kalibrasyonunun yapılması gibi işlemleri içerir.

ADC’nin Arızaları

ADC’ler, çeşitli nedenlerden dolayı arızalanabilir. ADC’nin arızalanmasının en yaygın nedenleri şunlardır:

  • Sensör arızası
  • Elektronik arıza
  • Mekanik arıza

ADC arızalanırsa, uçağın diğer sistemleri doğru şekilde çalışamaz ve bu da uçağın güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, ADC’nin düzenli olarak bakımı yapılmalı ve arızalanması durumunda derhal değiştirilmelidir.


Yayımlandı

kategorisi